Termik ve Kombine Çevrim Santralleri

Beştepe Enerji; termik santraller ve kombine çevrim santralleriyle ilgili olarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • Ulusal ve Uluslararası Standartlara Göre Fizibilite Raporunun Oluşturulması

 • Teknik ve İdari Şartname Hazırlanması

 • Teklif Değerlendirme ve Kontrat Görüşmeleri

 • Elektrik Üretim Santrallerinin İletim Şebekesine Bağlantı Analizleri

 • Lisans Öncesi Saha Çalışmalarının Yapılması

 • Lisans Öncesi Süreçlerin Yönetilmesi

 • Temel Mühendislik ve Dizayn Hizmetleri (Elektrik, İnşaat ve Mekanik Projelerin Çizilmesi)

 • Proje Ön Onay ve Onay Dosyalarının Hazırlanması (ETKB / TEDAŞ’a Onaylatılması)

 • Ulusal ve Uluslararası Standartlara Göre Denetim ve Kontrollük Hizmetleri

 • Santralin Geçici Kabul Organizasyonun Yapılması Konusunda Teknik Danışmanlık

 • Saha süpervizörlüğü ve yönetimi

 • Devreye Alma İşlemlerinde ve Performans Testlerinde Destek ve Süpervizörlük

 • Santral İşletme Yönetimine destek

 • Soğuk ve Sıcak Testler Süresince Danışmanlık Hizmeti

 • Devreye Alma İçin Kabul Testleri, Test Sonuçlarının Kontrolü ve Hesaplanması

 • Tüm Detay Mühendislik Hesaplamaları ve Teknik Şartname Hazırlanması

 • İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Hizmetleri

Ayrıntılı bilgi ve size özel hizmetlerimiz için iletişime geçin