Hidroelektrik Santraller

Beştepe Enerji olarak şirketimizin başlıca faaliyetlerinden biri, hidroelektrik santral (HES) işletmeciliğidir. Şirketimiz hidroelektrik santrallerinde işletme bakım ve onarım faaliyetlerini planlı, profesyonel ve kurumsal işletmecilik anlayışıyla yapmayı kendine ilke edinmiştir.

İşletme –Bakım ve Onarım Hizmeti

Santral İşletmeciliğinde Çalışma Prensibimiz;

 • Öncelikle işletme bakım ve onarım hizmetinde görevlendirilecek personellerin mevzuata uygun şekilde istihdam edilmesi, ulaşımın sağlanması ve yemek ihtiyacının karşılanması üzere çalışmalar yapılır.

 • Santrallerin teknik ve operasyon performansları incelenecek ve işletme hizmetlerinin verimliliğin artırılmasına yönelik santralın bu güne kadar performansıyla ilgili tutulmuş olan tüm belge, bilgi ve raporlar alınarak bakım-onarım ve revizyon talimatlarının hazırlanır.

 • Santrallerde bulunan makine araç–gereç vb. teknik ekipmanların durumları ayrıntılı olarak tespit edilir, kullanım süreleri incelenir, yenilenmesi gerekenler raporlanır, yatırım ihtiyaçları belirlenerek, yedek parça ihtiyaç ve takibi yapılır.

 • İşletmeyle ilgili güncel mevzuat takipleri yapılarak; kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlanır ve gerekli eğitimler personele verilir.

 • HES’lerin kuruluşundan itibaren gerçekleşen bakım onarım ve revizyonlar ile ilgili kayıt ve raporlar oluşturularak kurumsal hafızanın geliştirilmesi sağlanır.

 • Santralde 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin uygulanabilirliğini sağlanarak hem çevreci hem güvenli santral işletmeciliği yapılır.

Hizmet Alanları

 • İşletme-Bakım ve Onarım Hizmetleri

 • Danışmanlık Hizmetleri

 • Devreye Alma Hizmetleri

 • Mevcut Durum Analizleri

 • Fizibilite ve Raporlama Hizmetleri

Ayrıntılı bilgi ve size özel hizmetlerimiz için iletişime geçin