Biyogaz & Biokütle Santralleri

Biyogaz, biokütlenin işlenmesi sonucunda elde edilen yanıcı bir gazdır. Biyogaz, yanıcı diğer gazlardan (örneğin doğalgaz) farklı olarak sadece hayvansal veya bitkisel, yani organik hammaddelerden elde edilmektedir: Biyolojik atıklar, gıda sanayii kaynaklı organik atıklar, mısır veya şeker pancarı gibi enerji bitkileri ile hayvan besiciliğinde oluşan hayvansal dışkılar biyogaz tesislerinde ana girdi olarak kullanılabilir.

Bakteriler ve başka mikro organizmalar kullanılarak biyogaz tesislerinde gaz oluşumu sağlanır. Bu çok aşamalı fermantasyon sürecinin nihai ürünleri olarak, hava (oksijen) ve ışıktan arındırılmış olan nemli ortamda özellikle metan (% 45-70) ve karbon dioksit (% 25-55) oluşur.

mill, wind, grind

Biyogazın enerji olarak kullanılabilirliği öncelikle biyogaz içerisindeki metan oranına bağlıdır. Üretilen biyogaz genelde kombine ısı ve enerji santrallerinde (kojenerasyon), doğrudan lokal çapta kullanılabilen veya elektrik şebekesine verilebilen elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Yanma aşamasında ayrıca oluşan ısının da tesis yakınındaki binalar veya seraların ısıtılmasında, saman kurutulmasında, süt soğutulmasında veya ahırların iklimlendirilmesinde kullanımı mümkündür.

Bir biyogaz tesisinde tek girdi ile birden fazla çıktı alınması mümkündür. Örneğin, bir biyogaz tesisinde hayvansal atık ana girdi olarak kullanıldığında enerji, sıcak su ve organik gübre çıktı olarak alınmaktadır.

Beştepe Enerji, yatırımcıların isteklerine yönelik en verimli lisanslı veya lisanssız biyogaz tesislerinin projelendirme sürecinden kurulumuna kadar tüm mühendislik, müşavirlik ve danışmanlık süreçlerini başarıyla yürütmektedir.

Beştepe Enerji, kurulması planlanan biyogaz tesisi için hazırlanacak fizibilite raporu ve gaz verim değerlerine göre sadece bir sisteme bağlı değil, birden fazla sistem ve ürünü karşılaştırarak en verimli biyogaz santraline sahip olmanızı sağlamaktadır.

Biyogaz kullanımının üstünlükleri;

 • Çevre dostudur,

 • Yenilenebilir bir enerji kaynağıdır,

 • Son ürünü organik açıdan zengin gübredir,

 • Az maliyetli atık yönetimi imkanı sağlar,

 • Kırsal kesimin gelişmesine olanak sağlar,

 • Sera gazlarının salınımını azaltır,

 • Endüstriyel gelişimle birlikte yeni istihdam alanları yaratır.

Hizmet Alanları

 • Anahtar Teslimi Santral Kurulumu (Biyogaz / Çöp Gazı / Enerji Çevrim Üniteleri)

 • Danışmanlık Hizmetleri

 • Proje Geliştirme ve Mühendislik Hizmetleri

 • Söküm, Taşıma Yeniden Kurulum ve Devreye Alma

 • 2. el Motor Tedariği ve Yedek Parça , Biyogaz Tesisi İşletme Bakım Hizmetleri, Gaz Motorları Servis ve Bakım Hizmetleri

Ayrıntılı bilgi ve size özel hizmetlerimiz için iletişime geçin